Kowsarsport

پارک آبی 1 ستاره ویژه آقایانشامل یک سانس 120 دقیقه ای استخر و پارک آبیلطفا به تاریخ و ساعت سانس ها دقت فرمایید. تیکت خریداری شده قابل استرداد نیست!

روز و تاریخ
2 شنبه 1 مرداد 1403

مدت سانس
14 تا 16

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
2 شنبه 1 مرداد 1403

مدت سانس
16 تا 18

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
2 شنبه 1 مرداد 1403

مدت سانس
18 تا 20

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
2 شنبه 1 مرداد 1403

مدت سانس
20 تا 22

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
2 شنبه 1 مرداد 1403

مدت سانس
22 تا 24

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
3 شنبه 2 مرداد 1403

مدت سانس
20 تا 22

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
3 شنبه 2 مرداد 1403

مدت سانس
22 تا 24

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
آدینه 29 تیر 1403

مدت سانس
14 تا 16

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
آدینه 29 تیر 1403

مدت سانس
16 تا 18

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
آدینه 29 تیر 1403

مدت سانس
18 تا 20

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
آدینه 29 تیر 1403

مدت سانس
20 تا 22

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
آدینه 29 تیر 1403

مدت سانس
22 تا 24

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
4 شنبه 3 مرداد 1403

مدت سانس
14 تا 16

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
4 شنبه 3 مرداد 1403

مدت سانس
16 تا 18

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
4 شنبه 3 مرداد 1403

مدت سانس
18 تا 20

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
4 شنبه 3 مرداد 1403

مدت سانس
20 تا 22

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
4 شنبه 3 مرداد 1403

مدت سانس
22 تا 24

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
شنبه 30 تیر 1403

مدت سانس
14 تا 16

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
شنبه 30 تیر 1403

مدت سانس
16 تا 18

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
شنبه 30 تیر 1403

مدت سانس
18 تا 20

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
شنبه 30 تیر 1403

مدت سانس
20 تا 22

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
شنبه 30 تیر 1403

مدت سانس
22 تا 24

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
1 شنبه 31 تیر 1403

مدت سانس
20 تا 22

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
1 شنبه 31 تیر 1403

مدت سانس
22 تا 24

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
5 شنبه 4 مرداد 1403

مدت سانس
20 تا 22

قیمت
135000 تومان (150000)
روز و تاریخ
5 شنبه 4 مرداد 1403

مدت سانس
22 تا 24

قیمت
135000 تومان (150000)